پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۲:۲۵:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۸۰۱
دستورالعمل تدوین راهنمای توپونیمی كشور آماده شد
چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی برای نقشه‌ها و سایر محیط‌های ویرایشی

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.2.0